Γυναικολογία

Το ιατρείο μας στη Καρδίτσα παρέχει τακτικό γυναικολογικό έλεγχο.
Συζητώνται όλα τα προβλήματα που απασχολούν μια σύγχρονη γυναίκα και παρέχεται συμβουλευτική με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες.
Συγκεκριμένα, διενεργούνται τα παρακάτω: