Γυναικολογικές Επεμβάσεις

Ολες οι επεμβάσεις διενεργούνται υπό άριστες νοσοκομειακές συνθήκες
Σε βαριά ογκολογικά περιστατικά γίνεται συνεργασία με ογκολόγους και χειρουργούς